MONUMENTALE SCHEPEN SFEERVOLLE HAVEN HISTORISCHE HAVENSTAD

 

Vaste ligplaatsen

We hebben momenteel geen vaste ligplaats beschikbaar

Als er een vaste ligplaats beschikbaar komt in de Museumhaven Gouda, dan zullen we dat melden via de geëigende media, zoals de Bokkepoot, Scheepspost en Bulletalie.

-------------------------------------------------------

Museumhaven Gouda biedt vaste ligplaatsen aan varend erfgoed.

We hebben een procedure voor schepen die in aanmerking willen komen voor een vaste ligplaats:
Dien een verzoek om toelating door bijgaand formulier in te vullen.

Verzoeken om toelating kunnen in behandeling worden genomen als het schip in eigendom is. Een (voorlopige) koopovereenkomst dient met de aanvraag te worden meegestuurd.

Bij de aanvraag willen we het volgende weten:

  • Motivatie van de aanvraag
  • Naam van het schip, scheepstype, bouwjaar, werf, afmetingen
  • Nummers van het Kadaster en de meetbrief (als deze er zijn)
  • Beschrijving van de huidige staat (foto’s)
  • Toekomstplannen m.b.t. restauratie, c.q. instandhouding
  • Eerdere schouwrapporten
  • Gebruik van het schip, bewoning, hoeveel personen, leeftijden, etc.

Een schouw maakt onderdeel uit van de procedure.
De totale procedure neemt minimaal 3 maanden in beslag.