MONUMENTALE SCHEPEN SFEERVOLLE HAVEN HISTORISCHE HAVENSTAD

 

Vaste ligplaatsen

Museumhaven Gouda biedt vaste ligplaatsen aan varend erfgoed.

Per 1 september 2023 komt er een vaste ligplaats beschikbaar.
We hebben een procedure voor schepen die in aanmerking willen komen voor een vaste ligplaats:

Dien een verzoek om toelating door bijgaand formulier in te vullen.

Verzoeken om toelating kunnen in behandeling worden genomen als het schip in eigendom is. Een (voorlopige) koopovereenkomst dient met de aanvraag te worden meegestuurd.
Bij de aanvraag is de volgende beschikbare informatie van belang:
― Motivatie van de aanvraag
― Naam van het schip, scheepstype, bouwjaar, werf, afmetingen
― Nummers van het Kadaster en de meetbrief (als deze er zijn)
― Beschrijving van de huidige staat (foto’s)
― Toekomstplannen m.b.t. restauratie, c.q. instandhouding
― Eerdere schouwrapporten
― Gebruik van het schip, bewoning, hoeveel personen, leeftijden, etc.

Een schouw maakt onderdeel uit van de procedure.
De totale procedure neemt minimaal 3 maanden in beslag.

Er kunnen restricties gelden voor de ligplaats die vrij komt. De ligplaats die per 1 september 2023 beschikbaar komt, heeft een maximale lengte van 27,5 meter.