MONUMENTALE SCHEPEN SFEERVOLLE HAVEN HISTORISCHE HAVENSTAD

 

Het leven aan boord van de zeilende binnenvaart tot 1960

De binnenvaartschepen die begin 1900 zijn gebouwd, waren eind zestiger jaren dringend aan vernieuwing toe. Ze waren gebouwd voor de zeilvaart, te klein en de schipperswoningen voldeden niet meer. Er kwam een sloopregeling en een enorme schaalvergroting was het gevolg.

Wat waren de gevolgen voor de schippersgezinnen?

In samenwerking met het Centrum Media & Gezondheid is een serie audiovisuele portretten gemaakt van schippers die deze veranderingen van dichtbij hebben meegemaakt.

Aan boord
Van boord
Een ondernemend bestaan
Gevaren van het water
De techniek van het varen
Het huishouden aan boord
De mist in
Sappelen en schrapen