MONUMENTALE SCHEPEN SFEERVOLLE HAVEN HISTORISCHE HAVENSTAD

 

Je privacy

We nemen je privacy serieus. 

Zonder je expliciete toestemming worden je gegevens nooit aan derden verstrekt. Als we, uit hoofde van wet- of regelgeving, verplicht zijn je gegevens te vestrekken aan bevoegde instanties, dan doen we onze uiterste best je daarover tijdig te informeren.

Cookies

Op de site worden geen cookies gebruikt waarvoor persoonlijke gegevens nodig zijn. Er worden hooguit technische en functionele cookies gebruikt die geen inbreuk maken op je privacy. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website naar behoren werkt.  

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone als je een website voor de eerste keer bezoekt.
Je kunt altijd je eigen webbrowser (zoals Chrome, Edge, Firefox en Safari) zo instellen dan er geen cookies worden opgeslagen. 

Auteursrecht

Je mag delen van tekst op deze website alleen zonder voorafgaande toestemming gebruiken als je daarbij de website als bron vermeld.

Alle afbeeldingen vallen onder het auteursrecht. Zonder voorafgaande toestemming mag je deze niet downloaden, kopiëren of op een andere manier gebruiken.

Proclaimer

Je mag ervan uitgaan dat de informatie op deze site klopt. We doen onze best deze steeds actueel te houden.

Kom je toch iets tegen dat volgens jou niet klopt? Neem dan even contact met ons op.