MONUMENTALE SCHEPEN SFEERVOLLE HAVEN HISTORISCHE HAVENSTAD

 

Tijdelijke ligplaatsen voor passanten

Telefoon van de havenmeester:  06-10793215

Museumhaven Gouda biedt tijdelijke ligplaatsen aan schepen met een historisch uiterlijk. De 100-meterschouw bepaalt of je voldoet aan het criterium historisch uiterlijk. Schepen met de registratie Varend Erfgoed of Varend monument komen in aanmerking. 

We maken onderscheid in:

  • passanten (minder dan 4 weken)
  • tijdelijke liggers (meer dan 4 weken, periode in onderling overleg, maar niet langer dan 6 maanden)
  • winterliggers (van 1 oktober tot 15 april)

Passanten melden zich van tevoren bij de havenmeester en kunnen, als er plek is, in de haven verblijven.

Voor tijdelijke liggers en winterliggers geldt een uitgebreidere procedure. Neem minstens een maand voordat je tijdelijk in de haven wilt verblijven, contact op met de havenmeester via telefoon: 06-10793215 of mail naar havenmeester@museumhavengouda.nl

 

Informatie voor passanten

Tarieven: € 0,50 per meter tot een verblijf van 10 dagen.
Langer dan 10 dagen: € 0,15 per meter, waarbij je 30 dagen afrekenen ongeacht het aantal dagen.

Stroom per KwH en water € 1,.50 per m3, afrekenen op werkelijk gebruik. (in verband met de huidige fluctuerende stroomtarieven worden deze per maand vastgesteld)

Sanitair: op aanvraag bij de havenmeester
Afval: op dit moment beschikt de haven niet over afvalfaciliteiten voor passanten

Bediening bruggen en sluizen is op te vragen bij de havenmeester van de gemeente Gouda: 0182-588962 of Rabatbrug: 0182-516019