MONUMENTALE SCHEPEN SFEERVOLLE HAVEN HISTORISCHE HAVENSTAD

 

Tijdelijke ligplaatsen en passanten

De havenmeester van Museumhaven Gouda bedient niet de bruggen en sluizen van de gemeente Gouda. Bel daarvoor de volgende telefoonnummers: 0182 516019 of 0182-517800

Museumhaven Gouda biedt tijdelijke ligplaatsen aan schepen met een historisch uiterlijk. De schouw bepaalt of je voldoet aan het criterium historisch uiterlijk.

We maken onderscheid in:

 • passanten (minder dan 4 weken)
 • tijdelijke liggers (meer dan 4 weken, periode in onderling overleg, maar niet langer dan 6 maanden)
 • winterliggers (van 1 oktober tot 1 april)

Tijdelijke liggers/winterliggers: zie de procedure onderaan deze pagina. NB: mondelinge toezeggingen gelden niet. Elk schip moet aan de procedure voor tijdelijke liggers/winterliggers voldoen.

Passanten: melden zich van tevoren bij de havenmeester op 06-10793215 en kunnen, als er plek is, in de haven verblijven.

De plek voor passanten is aan de Turfsingel: tussen het schip de Mistral en de Guldenbrug, aan de westzijde van het water.
Op de Hollandse IJssel is dat de aanmeerplek westelijk van de Mallegatsluis. Wil je ergens anders liggen, overleg dan eerst met de havenmeester op bovenstaand nummer.

Tarieven:

 

Per nacht t/m 7 nachten

Week 2 tm 4, per week

(dus: per 4 weken)

Stroom

Schepen vanaf 15 meter

 

€ 12 per nacht

€ 16 per week

€ 132 per 4 weken

€ 3 per nacht

Schepen tot 14,99 m

 

€ 8 per nacht

€ 12 per week

€ 86 per 4 weken

€ 2 per nacht

 

 

 

 

 

Afval en sanitair: de Museumhaven Gouda beschikt niet over deze faciliteiten voor passanten.

Elektriciteit: er is stroom op de passantenplekken, overleg dit met de havenmeester. Op de andere plekken dan de passantenplekken aan de Turfsingel, kan stroom geregeld worden met de havenmeester of met een van de vaste liggers bij die plek. 

Procedure tijdelijke liggers/winterliggers:

 • Laat minstens een maand voordat je in de haven wilt liggen weten dat je interesse hebt, door  bijgaand formulier in te vullen. Voor winterliggers moet de aanvraag dus vóór 1 september van het jaar dat je wilt winterliggen, binnen zijn.
 • Stuur ook één of meerdere foto's mee: een schouw maakt namelijk onderdeel uit van de beslissing om een tijdelijke ligplaats wel of niet toe te kennen.
 • Het bestuur beslist of zij een schip een tijdelijke ligplaats/winterligplaats toekent.
 • De schipper ontvangt na een positief besluit een schriftelijk contract.
 • Als het ondertekende contract retour is, gaat de afspraak over het innemen van een tijdelijke ligplaats/winterligplaats in.

Voor alle passanten, tijdelijke liggers en winterliggers geldt:

 • Schippers die instructies van de havenmeester en/of bestuur of contractuele afspraken met het bestuur niet opvolgen of in het verleden niet opgevolgd hebben, zijn niet welkom in de haven en moeten de haven onmiddellijk verlaten.
 • De schepen die tijdelijk komen liggen zijn gedurende de periode dat ze in de haven liggen, bewoond (een korte tijd van afwezigheid, bijvoorbeeld voor vakantie, is uiteraard mogelijk).
 • Een passant mag maximaal 4 weken in de haven liggen en dan minimaal 4 weken niet.
 • Een tijdelijke ligger/winterligger mag nadat deze in de Museumhaven heeft gelegen dezelfde tijdsduur niet in de Museumhaven liggen. (dus: 6 maanden winterliggen betekent daarna minimaal 6 maanden niet).