menu

Schenkingen aan Museumhaven Gouda aftrekbaar

 

Museumhaven Gouda staat onder de naam Stichting Binnenhavenmuseum Turfsingel geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en is hiermee vrijgesteld van schenkingsrecht: schenkingen kunnen worden afgetrokken van de belasting.

 

Hoe werkt dat?

Schenkingen aan een stichting met een ANBI-status zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De aftrekbaarheid hangt samen met de hoogte van het inkomen. De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken.

Een voorbeeld:

U heeft een jaarinkomen van € 25.000. De drempel (1%) is € 250 en het maximum aftrekbare bedrag (10%) € 2.500. Als u € 2.500 schenkt is € 2.250 aftrekbaar (€ 2.500 gift -/- de drempel van € 250 = € 2.250).

(bron: www.anbi.nl)

 

Bij periodieke schenkingen is deze fiscale drempel niet van toepassing als in een schenkingsovereenkomst (notariële akte) wordt vastgelegd dat u minimaal 5 kalenderjaren een vast bedrag overmaakt aan de Museumhaven Gouda. De wetgever spreekt dan van structurele ondersteuning en gunt de donateur de volledige aftrek. Deze aftrek kun u vergelijken met de hypotheekrenteaftrek. Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u 35% tot 52% van de schenking terug. Wilt u een periodieke schenking aan de Museumhaven Gouda doen, neem dan contact op met onze penningmeester Frank-Paul Janssen (penningmeester@museumhavengouda.nl)